BUSINESS STORY

 • Yerevan Mall

  34 Arshakunyats street

  +37411888888

  13 days ago
  Yerevan Mall is a two-level shopping center located in Yerevan. It stands out for its unique architectural image, the cuneiform inscriptions from Urartu times (an Armenian Kingdom of 9-6th century BC) in its interior design, as well as its logo and brand elements, associated with the colors of Yerevan city.

  The architectural design of the Yerevan Mall was done by “Broadway Malyan” world-known international company and “Archangel” architectural company. The Mall management is done in accordance with European standards and in consultancy with well-known “Trigranit” company, being the 3rd largest company in Europe for the management and development of real estate which has so far provided consultancy in development and management to over 20 institutions in Europe.

  The shopping center is the largest shopping destination in the city that comprises a large number of branded retail stores, along with a wide variety of entertainment choices.The site offers excellent visibility and easy access to over 1 million Yerevan residents. Yerevan Shopping Mall blends the perfect combination of stylish design and affordable comfort in 59.900 square meter of shopping area. The center’s major tenants, the 10.000 square meter Carrefour hypermarket and fashion retailers of Inditex Group, complement over 120 tenants, including the national lifestyle brands and world-known retailers.

  It is due to Yerevan Mall that a number of world known brands are represented in Armenia as well. The list of the brands is broad and includes such names as F&F, Mac Cosmetics, 7 Camicie, R.Zengarini, Zippy, Clics Toys, Mini Raxevski, Polin City, Richi Art. In the premises of the Mall you’ll find the world known brands for shopping, food and entertainment, including Zara, Pull and Bear, New Yorker, Stradivarious, Coin Cassa, Bourger King, Julia Bergovich, Levis, Faina,I Electronics. Moreover, Zara’s store in Yerevan Mall is the largest in the region.

  Owing to its innovative design, engaging indoor activities, mix of stores and a trade area of vibrant business and residential communities, Yerevan Mall claims to become favorite destination for the city residents, as well as tourists. The unique concept of Mall architecture intends to attract tourists who will combine shopping and leisure with discovery of the Kingdom of Urartu decorations. Moreover, the Mall together with Ministry of Culture intends to showcase several exponents of the old mausoleum from Urartu times, found under the Mall building. It is currently under the construction and will be open for public in few months.

  The Mall is open every day at 10:00-22:00.
 • ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԲԱՐՑՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ

  Artsakh 20

  +374 98 911 000 , +374 10 434 911

  OLDER THAN TIME
  Ապրանքներ, ծառայություններ ըստ «Գործարար տեղեկատու» դասակարգչի
  Առևտուր՝ ոչ պարենային ապրանքների
  Կոշիկի առևտուր
  Կոշիկ՝ լեռնագնացական (առևտուր)
  Տարաբնույթ ոչ պարենային ապրանքների առևտուր
  Անհատական պաշտպանության միջոց (առևտուր)
  Արդյունաբերական ալպինիզմի հանդերձանք (առևտուր)
  Արդյունաբերական ալպինիզմի հանդերձանք (առևտուր) (ներմուծում)
  Գրականություն՝ լեռնագնացության վերաբերյալ (առևտուր)
  Լեռնագնացական հանդերձանք (առևտուր)
  Լեռնագնացական հանդերձանք (առևտուր) (ներմուծում)
  Հագուստ՝ լեռնագնացական (առևտուր)
  Տուրիստական հանդերձանք (առևտուր)
  Տուրիստական հանդերձանք (առևտուր) (ներմուծում)
  Զբոսաշրջություն և ճանապարհորդություն, ժամանց և հանգիստ
  Զբոսաշրջություն, հանգիստ
  Շրջագայություն՝ էքստրեմալ. Հայաստան
  Շրջագայություն՝ լեռնային (լեռնագնացային արշավ). Հայաստան
  Ծառայություններ
  Գովազդային ծառայություններ, հասարակայնության հետ կապերի ծառայություններ (փիար-ծառայություններ)
  Գովազդային վահանակների մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում Հայաստանում
  Խորհրդատվություն
  Խորհրդատվություն արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման վերաբերյալ
  Նյութերի, պատրաստվածքների, մակերևույթների մշակում, վերամշակում, սանիտարական մշակում, մաքրման ծառայություններ
  Լվացում՝ շինությունների ճակատների
  Լվացում՝ պատուհանների՝ բազմահարկ շենքերի
  Մաքրում՝ շինությունների ճակատների
  Մաքրում՝ շինությունների ճակատների, արդյունաբերական ալպինիզմի մասնագետների ներգրավմամբ
  Մաքրում՝ տանիքների ձյան և սառցալուլաների
  Պատրաստվածքների, սարքավորումների, կոնստրուկցիաների, ճարտարագիտական (ինժեներական) ցանցերի (համակարգերի) նորոգում, սպասարկում, արդիականացում, մոնտաժում, տեղակայում
  Մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում՝ էլեկտրական ցանցերի
  Մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում՝ էլեկտրասարքավորումների
  Մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում՝ մալուխային գծերի (մալուխագծերի)
  Մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում՝ ներքին էլեկտրահաղորդագծերի
  Վարձակալություն, վարձույթ
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ արշավային ձեռնափայտերի
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ գազային հրածորանների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ լեռնային ակնոցների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ լեռնային հեծանիվների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ լեռնային սաղավարտների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ ձեռքի լապտերների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ սառցատապարների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ վրանների
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ տուրիստական հանդերձանքի
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ տուրիստական ուսապարկերի
  Վարձակալություն/վարձույթ՝ քնապարկերի
  Տարաբնույթ ծառայություններ
  Բարձրաբերձ աշխատանքներ
  Բացում՝ դռների, վթարային (շտապ)
  Բեռնամբարձ աշխատանքներ
  Ծառերի էտում՝ դժվարամատչելի տեղերում
  Կրթություն
  Ուսուցում, մասնագետների պատրաստում
  Դասընթացներ՝ անվտանգության ապահովման հիմունքների
  Դասընթացներ՝ առաջին բուժօգնության հնարքների
  Դասընթացներ՝ արտակարգ իրավիճակներում գոյապահպանության հիմունքների
  Դասընթացներ՝ բարձրաբերձ աշխատանքների
  Դասընթացներ՝ լեռնագնացների պատրաստման
  Շինարարություն
  Շինարարական, շինմոնտաժային, շիննորոգման աշխատանքներ
  Ապամոնտաժում՝ գովազդային վահանակների
  Նորոգում՝ գովազդային վահանակների
  Նորոգում՝ ծխատար խողովակների (ծխնելույզների)
  Նորոգում՝ տանիքածածկի
  Սպորտ
  Սպորտային մարզում
  Սպորտային մարզում. լեռնագնացություն
  Տեղեկատվություն
 • Cafesjian Center for the Arts

  10 Tamanyan Street

  +37410541932

  OLDER THAN TIME
  The Cafesjian Center for the Arts is dedicated to bringing the best of contemporary art to Armenia and presenting the best of Armenian culture to the world. Inspired by the vision of its founder, Gerard L. Cafesjian, the Center offers a wide variety of exhibitions, derived from the Gerard L. Cafesjian Collection of contemporary art. Having celebrated its grand opening in November 2009, CCA continues to exhibit unique works of modern art and offers a diverse program of lectures, films, concerts, and numerous educational initiatives for adults and children. Over one million people have visited the Center annually since its opening.
 • Cafesjian Sculpture Garden

  10 Tamanyan Street

  +37410541932

  OLDER THAN TIME
  Cafesjian Sculpture Garden is located at the base of the Cascade and presents one of the finest collections of monumental sculpture found anywhere in the world. Its unobstructed walkways, long vistas, and formal garden areas have been specially designed to provide a modern setting for large-scale sculpture by such internationally recognized figures as Fernando Botero, Lynn Chadwick, Jaume Plensa, and Barry Flanagan.

  Once you get to this favorite promenade venue, you will immediately be exposed to modern art, will plunge into the atmosphere of culture without as much as entering the galleries.
 • In Vino

  Saryan 6

  (+37410) 521931

  OLDER THAN TIME
  In Vino is the first wine club, merchant and bar in Armenia. We love wine. We make wine in Armenia and in France. You’ll enjoy your time at In Vino.
  We offer more than 600 wines from Armenia and all over the world.
  You can take away your bottle or drink it here by pairing it with our range of French, Italian, German, Czech, Greek and Armenian cheeses, meats, olives, nuts and special desserts.
  In Vino is the home of the famous baguette sandwiches, which are sold by centimeter. You tell us how many centimeters you are hungry for and we’ll make the sandwich with a crispy French baguette right in front of you. You can enjoy it with a glass of wine or a freshly made espresso or tea.
  For us, wine is not only a beverage. It’s a relationship with philosophy and history of the land where it was made.
 • The Club

  Tumanyan 40

  +374 10 531361

  OLDER THAN TIME
  By never courting political, business and show business celebrities The Club, all bare stone and concrete walls and wooden furniture, has become a celebrity on its own right. The crowd here is mostly intellectuals, mix of locals, expats, and tourists.
  Depending on which one of the steps down to the basement level you took, you will find yourself either in a French style café or the spacious Marketplace with an impressive market stall features books, music, crafts, and other items. You may not find everything here, but you will always find something.
  While your selection is being wrapped, treat yourself to a delightful dinner at the elegant restaurant fusing the French and Armenian culinary traditions.And later, engulfed by a languorous feeling of comfort and ease, get pleasure from exquisite teas and other drinks at The Club’s most relaxed tea-room in Yerevan. Exclusively from The Club: Assortment of traditional teas from a Buddhist family in China with a time-honored history of cultivating this exquisite drink.In a very unusual for Yerevan setting, the Café welcomes its guests with a delicate selection of authentic French desserts, spirits and cocktails. Here you can A selective film, book and music library is always yours to browse while enjoying the classic and city–inspired concoctions. Here you can try arguably the best pizza east of Italy.
  Exclusively from The Club: Experience a unique Maria Sole Espresso coffee, whose beans are separated and slowly open-fire roasted over olive tree wood. Let yourself be tempted.
  Home to concerts performed by the most accomplished musicians visiting or living in Armenia, film screenings by AFG Film Club, gatherings of songwriters -Bard Club - on Fridays and PechaKucha Nights, The Club is hugely popular with residents and guests of Yerevan.
  • wunderschöne ort!

   1 months ago
 • Crumbs The Bread Factory

  Byron 6

  +374 10 546 424

  OLDER THAN TIME
  Crumbs Bread Factory is a bakery where you can find a wide variety of European breads, pastry, sandwiches, soups, salads and coffee.

  Crumbs Bread Factory specializes in European bread and pastry baking. We use natural, artisan methods and the finest quality ingredients to bake our breads and pastries. All our products are hand-made and baked using recipes and techniques perfected over centuries.Bread is the oldest and most basic food and we try to preserve the methods of bread baking. Therefore, we do not use any types of chemicals or additives to artificially improve the appearance. Furthermore, to improve the quality we avoid using yeast in our breads and instead use natural leavening agents, which enhances both the taste and the quality of the product. At our shop you can find more than 10 different types of bread such as baguettes, olive breads,
  100% sourdough rye breads, whole wheat breads and more.The variety of our pastries will suit everybody’s taste and will leave you satisfied and asking for more! We guarantee…
  Visit us at our cozy coffee shop. You can always take our tempting treats to go, or stay and linger at the café with an aromatic cup of coffee and more.
  We will make your lunch unforgettable with sandwiches and quiches that are prepared with fresh bread and high quality ingredients every day. Some of the ingredients used, such as the sun dried tomatoes; the roasted peppers and the aubergines are made here at the bakery’s kitchen, to give you the finest taste possible. Each day we offer a special soup of the day that can be enjoyed with a slice of specialty bread.
 • Crumbs The Bread Factory

  Argishti 7/6

  +374 10 703 307

  OLDER THAN TIME
  Crumbs Bread Factory is a bakery where you can find a wide variety of European breads, pastry, sandwiches, soups, salads and coffee.

  Crumbs Bread Factory specializes in European bread and pastry baking. We use natural, artisan methods and the finest quality ingredients to bake our breads and pastries. All our products are hand-made and baked using recipes and techniques perfected over centuries.Bread is the oldest and most basic food and we try to preserve the methods of bread baking. Therefore, we do not use any types of chemicals or additives to artificially improve the appearance. Furthermore, to improve the quality we avoid using yeast in our breads and instead use natural leavening agents, which enhances both the taste and the quality of the product. At our shop you can find more than 10 different types of bread such as baguettes, olive breads,
  100% sourdough rye breads, whole wheat breads and more.The variety of our pastries will suit everybody’s taste and will leave you satisfied and asking for more! We guarantee…
  Visit us at our cozy coffee shop. You can always take our tempting treats to go, or stay and linger at the café with an aromatic cup of coffee and more.
  We will make your lunch unforgettable with sandwiches and quiches that are prepared with fresh bread and high quality ingredients every day. Some of the ingredients used, such as the sun dried tomatoes; the roasted peppers and the aubergines are made here at the bakery’s kitchen, to give you the finest taste possible. Each day we offer a special soup of the day that can be enjoyed with a slice of specialty bread.
 • Cafe Prospect

  Mashtoci 5

  +374 11 606006

  OLDER THAN TIME
  Cafe Prospect
 • Dvin Restaurant

  Tumanyan 14/1

  010 56 02 80

  OLDER THAN TIME
  Middle Eastern cuisine restaurant
 • Old Erivan Restaurant Complex

  North Avenue 2

  +374 10 588855

  OLDER THAN TIME
  The restaurant "Old Yerevan" is open to all our guests, who desire to be in the warm and friendly atmosphere of Armenia, and for those who have already combined the leisure with the visiting of our restaurant!
 • Samurai Sushi

  Baghramyan 2

  +374 10 585670

  OLDER THAN TIME
  “Samurai “ sushi bar is the first in Armenia, which opened in 2006.Here we made a real Japanese atmosphere. We accept every customer warmly as an own guest. In Samurai sushi is kept the whole Japanese kitchen traditions.
 • Wasabi Japanese Sushi

  Abovyan 1/3

  +374 10 565422

  OLDER THAN TIME
  Wasabi Japanese Sushi Restaurant
 • Dragon Chinese Restaurant

  Moskovyan 31

  +374 10 533381

  OLDER THAN TIME
  Chinese Dragon Chinese restaurant meals healthy and chgiratsnogh
 • Modern Art Museum

  Mashtots 7

  (+374 10) 53 96 37

  OLDER THAN TIME
  Modern Art Museum was established in 1972 by the art critic Henrik Igityan, who was director of the museum for 37 years. H. Igityan received a great support from the mayor of Yerevan of those years Grigor Hasratyan, as well as from the best Armenian artists of 60s.
 • Hovhannes Toumanyan Museum

  Moskovyan 40

  (+374 10) 56 00 21

  OLDER THAN TIME
  The museum of the great poet, thinker, humanist and fairy tale writer Hovhannes Toumanian was opened in April of 1953, at Moskovian 40, constructed by architect Grigor Aghababyan. More than 18.000 exhibits are kept here with great care.
 • Crumbs The Bread Factory

  Mashtots 37

  +374 10 537013

  OLDER THAN TIME
  Crumbs Bread Factory is a bakery where you can find a wide variety of European breads, pastry, sandwiches, soups, salads and coffee.

  Crumbs Bread Factory specializes in European bread and pastry baking. We use natural, artisan methods and the finest quality ingredients to bake our breads and pastries. All our products are hand-made and baked using recipes and techniques perfected over centuries.Bread is the oldest and most basic food and we try to preserve the methods of bread baking. Therefore, we do not use any types of chemicals or additives to artificially improve the appearance. Furthermore, to improve the quality we avoid using yeast in our breads and instead use natural leavening agents, which enhances both the taste and the quality of the product. At our shop you can find more than 10 different types of bread such as baguettes, olive breads,
  100% sourdough rye breads, whole wheat breads and more.The variety of our pastries will suit everybody’s taste and will leave you satisfied and asking for more! We guarantee…
  Visit us at our cozy coffee shop. You can always take our tempting treats to go, or stay and linger at the café with an aromatic cup of coffee and more.
  We will make your lunch unforgettable with sandwiches and quiches that are prepared with fresh bread and high quality ingredients every day. Some of the ingredients used, such as the sun dried tomatoes; the roasted peppers and the aubergines are made here at the bakery’s kitchen, to give you the finest taste possible. Each day we offer a special soup of the day that can be enjoyed with a slice of specialty bread.
 • Martiros Sarian Memorial Museum

  Sarian 3

  (+374 10) 52 16 07

  OLDER THAN TIME
  Martiros Sarian (b. 28th February, 1880, Russia, Armenian community New Nakhichevan, d. 5th May, 1972, Yerevan, Armenia) is one of the XX century eminent masters of Fine Arts.
 • Alexander Spendiaryan Memorial Museum

  Nalbandyan 21

  (+374 10) 58 07 83

  OLDER THAN TIME
  The memorial museum of Alexander Spendiarian (Spendiarov) was opened on November 25, 1967. This is the first musical museum of the Re­public of Armenia.
 • St Gregory Church

  +374 10 543332

  OLDER THAN TIME
  Saint Gregory the Illuminator Cathedral is the largest Armenian church in the world and is located in the Kentron District of Yerevan in Armenia. It is adjacent to the Zoravar Andranik metro station
 • Avetik Isahakyan Home Museum

  Zarobyan 20

  (+374 10) 56 24 24

  OLDER THAN TIME
  30/10/1875 Alexandropole - 17/10/1957 Yerevan, poet, writer and public figure, academician of the Academy of Sciences of the Armenian SSR (since 1943), laureate of the USSR State Award (1946).
 • Aram Khachaturian Museum

  Zarobyan 3

  (+374 10) 58 94 18

  OLDER THAN TIME
  The celebrated Soviet Armenian composer Aram Khachaturian's works constitute a precious contribution to he treasure – house of world classical music.
 • Saint Sargis Vicarial Church

  Israyelyan 21

  (+374 10) 58 57 13

  OLDER THAN TIME
  Saint Sarkis Cathedral is an Armenian church in Yerevan, Armenia. It is the seat of the Araratian Patriarchal Diocese. It is located on the left bank of the Hrazdan River in the Kentron District.
 • Sergei Paradjanov Museum

  Dzoragiugh 15-16

  (+374 10) 53 84 73

  OLDER THAN TIME
  The Sergej Parajanov Museum is a tribute to one of the greatest figures [or auteurs] of 20th-century world cinema.

  Comprising some 1,400 exhibits, the museum’s collection includes installations, collages, assemblages, drawings, dolls, and hats. The museum also showcases unpublished screenplays, librettos, and various artworks which Parajanov created while in prison.
 • CivilNet

  Northern Avenue 1

  374 10 500119

  OLDER THAN TIME
  CivilNet.TV -- It's not WHAT happens, but WHY and HOW that's important. CivilNet.TV -- a new brand of journalism about Armenia and the Caucasus.
  Watch what you want when you want it. Young, bilingual and trilingual reporters bring you research and analysis on today's news and everyday's issues.
 • God Katoghike Church

  OLDER THAN TIME
  Katoghike Church, or Holy Mother of God Kathoghike Church is a small medieval Armenian church located in the centre of the Shahar District (presently at the intersection of Abovyan and Sayat-Nova streets), Kentron District, Yerevan,Armenia.
 • God Zoravor Church

  OLDER THAN TIME
  Officially Surb Zoravor Astvatsatsin Church is one of the oldest surviving churches of the Armenian capital Yerevan. It was previously called Surb Astvatsatsin, but later it was renamed "Surb Zoravor", most probably in the honour of Saint Vartan Mamikonian.
 • Church of Holy Martyrs

  Sasna Tzrer street

  OLDER THAN TIME
  The Church of Holy Martyrs of Davitashen has been built nearby the bridge of Davitashen. The construction of the church started in 1996-1997, thanks to the sponsorship of Rouben Kevorkian.
 • Opera and Ballet theatre

  374 10 53 33 91

  OLDER THAN TIME
  In 1927, in the State Conservatoire of Yerevan by the initiative of its director A. Ter-Ghevondyan the opera studio was founded and with the staff of its choir (R. Melikyan, S. Melikyan), its symphonic orchestra (A. Adamyan) and its soloists the National Opera Theatre was founded by the Armenian Government decree in 1932. It was opened with the performance of opera "Almast" by A. Spendiaryan on January 20 1933.
 • Chamber Theatre

  Mashtots 58

  +374 10 566070

  OLDER THAN TIME
  Although the "Men's Club" was well known and loved, Yernjakyan was well aware that even the most famous club could not accomplish what had been planned, which was creating a theatre, where they could have a permanent place for the performances and rehearsals. That is when he began to search for a building which will become the future theater. In 1977 he managed to get a hold of a small area in the corner of a building at 58 Mashtots avenue.

PRIVATE STORY

 • 5 days ago

  Shopping

  In my opinion shopping can help you to form your own style. You have wide choice so you can try different styles until you will find yours.
 • 5 days ago

  Mix of the Elements

  Dancing is my passion. At first I was dancing only Latino and Armenian folk dances but now I try to learn belly dance. It’s interesting for me to try a mix of elements of other dances with this style.
 • 5 days ago

  No Stress

  .I’m found of shopping . If I’m not in a mood or feel disappointed it helps me to relax. In my opinion if you want to be in a trend you should go for a shopping. There is one funny story that I always will remember. Once I’v bought a pair of shoes of different size but noticed it after a month of wearing it.
 • 5 days ago

  Anime

  I choose this style inspired by the Japanese Anime. I’m a fun of this genre. Now I’m learning Japan language and hope that in not so far future I will visit that country.
 • 5 days ago

  In the World of Fashion

  I’m a designer of clothing. Now I’m studying in The Centre of Fashion in Armenia. Though I’m a student but I’ve already represented several collections and soon I will be participant of the “Russian Silhouette” competition. Hope that I will be a winner .
 • 5 days ago

  Style is your personality

  I want to become a stylist because I see a lot of people in our streets every day who can’t find their style. I want to help them to change it and find something own, original. At the first sight their clothing is fashionable but it doesn't suit them. I think the reason is the imbalance of their inner world with the surround.
 • 5 days ago

  Reflection of Soul

  Dancing Hip Hop help us to express ourselves. Trough this style you can show your freedom, your emotions. Every move reflect the state of your soul, show your personality.
 • 5 days ago

  Street dancer

  I’m a street dancer for about 25 years. This style contain in it a lot of other styles that’s why I choose it. If you want to be on top you always need to upgrade yourself . I take part in different projects and flesh mobs, have different performances for about 4 years. I try to convey my experience to the young generation. The Dance is not a job for me , it’s my life.
 • 6 days ago

  About Me

  My Hobbies are dancing and singing, also I like to watch comedy films. When I grow up i want to become a Head of the Bank.
 • 6 days ago

  Champion of sms writing

  I'm a champion of sms writing. I can write 5 sms in a 5 minutes. My favorite singers are 2 Pac and Rihanna and also I like the group "Pizza".
 • 6 days ago

  i can go sushi bar

  i want to go sushi bar in tumanyan stret
 • 6 days ago

  Hasmik S-yan

  my name is Hasmik and i like to travel
 • 6 days ago

  Hasmik18

  my name is Hasmik and i like chocalate and good music
 • 7 days ago

  Crazy surprises from best friends

  We are 3 best friends and we like to do crazy and original surprises for each other. I remember once we have decided to congratulate one of our friends at 7 o'clock in the morning. As she lived on the fifth floor we bought for her balloons on long ribbon thus she will open her eyes and see them at her window. It was the end of October the weather was awful. We stand downstairs and singing but she didn't open the window. After 20 minutes we were cold and decided to call her. It was shock for her but she was very happy.
 • 7 days ago

  Аnticipation

  There are a lot of different stories connected with our group. We had an excursion to the Lastiver and one of the boys from our group all the way told us what he was going to eat . At the end of the way we all were waiting with the interest what it would be.
 • 8 days ago

  Favorite Movie

  We like different genres of Movies. I'ts hard to pick out something definite. There are some days when we want to watch something funny or fantastic, the other day we can watch thriller or documentary movie. It depend on our mood. Our favorite movies are "limitless" and "The Best Offer".
 • 8 days ago

  Day Off

  I'm very busy person . I don't have spare time at all. I'm working on two jobs and it's very hard to find time for meeting with friends. But today finally we meet and I can say that it's something unbelievable and great for all of us .
 • 9 days ago

  Yerevan Pub

  Վով շնավոր ծնունդտ:
 • 10 days ago

  Have a Good Time

  I have different interests but most of all I like to play a Piano. When I have time I try to spend it with my Family and friends. That's why I choose this place because I can find here almost everything is needed for a good time.
 • 10 days ago

  Sport

  I like different types of Sport. I have two favorite types. First one is Tennis and the second one is a Basketball. I go for Tennis for about 4 months . When I have spare time I come here and play Basketball with my friends.
 • 10 days ago

  New Game

  I'm an active person by my nature. I like dancing and having a good time with my friends. Now i'm learning how to play the bowling and it's interesting for me. I like this place because of It's positive atmosphere.
 • 10 days ago

  Chinese culture

  One of my friends now is leaving in China. He tell us so much about the culture and traditions of this country that it become very interesting for all of us. So I decided to start my research from their cuisine.
 • 10 days ago

  SAED

  Synopsys Armenia Educational Department
 • 10 days ago

  MY

  yerevan
 • 12 days ago

  London from the different sides

  Me and my sister have a dream to study in London. After long negotiations with our father we have a chance to do it but for a short period. This year he make a surprise for us and send us for two weeks in one Brighton's College . It was a great experience and at the end of that trip we had one day to visit London sights. As we didn't have any guide with us we took a wrong bus and appear in suburbs of London. We can say that we see the London from different sides.
 • 12 days ago

  Movie making

  This year for the February 23 the girls of our group have decided to make an original gift for our boys. We should make a video where the first part will be our congratulations and in the second one we will show their behavior with our eyes. In one episode we were going to show how they greeting each other. For that part we need a group of boys. We have wasted almost all day to find the candidates but all the boys refused to take part in our video. Some of them even told us " NO , no we are not that type you think " and run away . We were puzzled. At last we of course find the candidates but it was really hard.
 • 12 days ago

  Smart Dog

  When I was a teenager we had a dog. Her name was Lisa. We had already get used to that fact that we could have a walk without any lead. Once we walk with her and meet our friends. We talk with them and didn't noticed that our dog disappear. After a few minutes we noticed her absence and started to look for her. I think we search her everywhere we could imagine. When we came home at last and found her sitting in the hallway it was a shock for us.
 • 14 days ago

  Funny situation

  A couple of days ago me and my boyfriend appear in funny situation. When we stand in the street, one journalist came to us and ask if we were married and about our joint finances. We told her that we are not married and don't have joint budget. She ask the same question and we decided to joke . We told her that we won't have a wedding because of financial problems. Few hours latter we see our interview on the TV. That journalist said something romantic and after that announced that i young couple decided not to have wedding because of financial problems. You can't imagine flurry of calls that we have from our relatives and friends.
 • 14 days ago

  Memories

  Two things will I will always remember . The first one the meeting with one of the legends in sphere of IT - Eugene Kaspersky. Though he is a serious figure in his sphere he is very modest. The second one is my participation and winning in a largest IT contest among the CIS countries.
 • 15 days ago

  ՀՊՄՀ ռեկտորները

  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ողջ գործունեության ընթացքում անգնահատելի է համալսարանի ռեկտորների դերը, ովքեր իրենց մասնագիտական, կազմակերպչական և մանկավարժական հմտությունների և գիտելիքների շնորհիվ մեծ ավանդ ունեն հարազատ կրթօջախի կայացման գործում: Բուհի առաջին ռեկտորը եղել է մանկավարժ, պրոֆեսոր, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս, Երևանի տարրական դպրոցների տեսուչ, «Աշխատանքային կարմիր դրոշի» շքանշանակիր Արշավիր Մեսրոպի Շավարշյանը, ում կիսանդրին դրված է սրահում: Քանդակի հեղինակն է բուհի դասախոս Միսաք Մելքոնյանը: Համալսարանի ներկայիս ռեկտորն է պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Կարլենի Միրզախանյանը:

LAST BLOG POSTS

 • Վիրտուալ Երևանում միշտ լավ եղանակ է, միշտ կարող ես ուզածդ տեղում հայտնվել առանց երթուղայինում խցկվելու կամ խցանման պատճառով ուշանալու:


  "ԵՐԵՎԱՆ" քաղաքի ամսագիր

 • Ես երեկ տեսել եմ ոնց էին նկարում … մենք ել ասում էինք այլմոլորակայիններն են (Հրազդան Մարզադաշտ)


  Facebook comment